Snadno a rychle dostupná data a informace o Vašich pozemcích, ať jste kdekoli

Pro naše zákazníky jsme připravili portál Varistar, na kterém jsou uložena všechna sebraná data týkající se dané farmy. Uživatelé tak mají neustálý přístup například ke grafickému znázornění provedených variabilních aplikací včetně detailních informací, k aplikačním mapám, k mapám relativního výnosového potenciálu, k mapám půdní vodivosti*, k mapám zpracovaným na základě dat z výnosoměrů mlátiček* a ke službě Smart scouting, která během několika okamžiků jednoduše zprostředkuje důležité informace o vývoji porostu v jednotlivých produkčních zónách. Uživatelské prostředí portálu je velmi intuitivní a v českém jazyce. Portál slouží jako výborný zdroj informací a zpětná vazba pro agronoma. Ten může na základě vývoje měřeného stavu porostu volit strategii aplikace, případně vytipovat problémové zóny pro lokální průzkum v terénu. Na základě provedených aplikací a jejich výsledků je jednoduché hodnotit přínosy jednotlivých pěstebních zásahů a upravovat jejich charakter pro budoucí aplikace.

*) Dostupné v případě, že byla taková služba sjednána, popř. že jsou datové podklady k dispozici

Zaujaly Vás naše služby? Zanechte nám vzkaz a obratem se s Vámi spojíme.

© Agrinova Services, s. r. o.