Největší úskalí a rizika variabilní aplikace

Není to jednoduché, ale my vše zařídíme za Vás

Naše společnost vyvinula v oblasti variabilní aplikace systém, který kombinuje výhody měření aktuálního stavu porostu dohromady s mapami relativního výnosového potenciálu, které jsou neustále zlepšovány jak díky vstupům např. z výnosoměru mlátiček, tak zejména díky velkému množství dostupných satelitních snímků. Základním zdrojem pro náš systém jsou snímky z většího množství satelitů. Využíváme informace ze satelitů Sentinel 2, Landsat 8 a SPOT-6. Díky využití více zdrojů jsme schopni
získat aktuální snímky ve vysokém rozlišení téměř na denní bázi. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků. V rámci našeho systému jsme schopni ale využít i další zdroje informací, jako je například senzorová
technika, výnosoměry sklízecích mlátiček, půdní rozbory. Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map, ale např. pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami, která je společně s dalšími informacemi přístupná on-line na našem portále. Další informace (výnosoměry, půdní rozbory apod.) používáme k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů a ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP).

K tomuto technicky unikátnímu řešení jsme přidali naší službu, která eliminuje všechna úskalí nasazení a provozování systému variabilní aplikace. Přínosy plynoucí z používání systému variabilní aplikace zcela jistě převyšují prvotní úskalí, ačkoliv právě ona mohou vést k odložení pořízení nebo zavedení tohoto perspektivního a efektivního řešení.

Operativní zátěž a know-how - eliminace chyb lidského faktoru
V rámci služby Varistar zpracováváme mapy relativního výnosového potenciálu pro každý z Vašich honů. Kvalitně zpracovaná mapa relativního výnosového potenciálu je zásadní nejen pro správnou aplikaci, ale rovněž pro bezproblémovou a rychlou validaci (ověření správnosti dat ve vytvořené mapě). Pokud je mapa relativního výnosového potenciálu zpracována nekvalitně, je její validace zdlouhavá, provádí se opakovaně, což samozřejmě klade zvýšené časové nároky na personál farmy. V rámci naší služby Varistar již při sbírání podkladů pro mapy relativního výnosového potenciálu vybíráme jen ty nejkvalitnější, během přípravy upozorňujeme na možná problémová místa a snažíme se o prevalidaci map. Díky tomu pak samotná validace probíhá rychle a efektivně, většinou se řeší pouze nejasnosti, aby časová zátěž zaměstnanců farmy byla co nejnižší.
Velká část aplikační techniky vyžaduje tvorbu takzvaných aplikačních map pro variabilní aplikace. V této oblasti je mnoho úskalí co se týče formátů těchto map a jejich struktury, tak co se týče vzájemné komunikace mezi jednotlivými zařízeními (např. mezi traktorem a rozmetadlem). Stejně tak kvalitní příprava aplikačních map vyžaduje znalosti z oboru informačních technologií, geografických informačních systémů (GIS) a agronomie. Všechna tato úskalí řeší systém Varistar a vy nemusíte pronikat do hloubky těchto technologií.
Před každou aplikací je třeba systém nastavit dle konkrétních požadavků. Díky naší službě nemusíte pročítat návody a systém sami nastavovat. Noční můrou bývá i tvorba aplikačních map a jejich přenos do terminálu aplikačního zařízení. Se systémem Varistar nám poskytnete agrotechnické podklady, které my zpracujeme a zadáme vzdáleným přístupem do terminálu. Následná aplikace je již plně automatizovaná. A jaké informace od Vás budeme potřebovat? Stejné, jako nyní dáváte svému personálu, tedy na kterém poli budete provádět aplikaci, informaci o přípravku či hnojivu a jeho dávce a jaký požadujete typ aplikace či hnojení.
Pořízení systému variabilní aplikace s sebou nese nutnost důkladného a náročného proškolení personálu jak pracovat s terminálem a s počítačovým systémem. S naší službou je vše automatizované a nutnost obsluhy je minimální. Personál, který bude obsluhovat zemědělské stroje, proškolíme my. Jedná se o základní obsluhu terminálu a montáž. Případné problémy jsme schopni vyřešit na dálku, není nutné se s traktorem vracet zpět nebo jezdit přímo na pole za ním.
V průběhu aplikace se v terminálu systému variabilní aplikace ukládají data o provedené aplikaci. S naší službou Vám umožníme tyto informace dále použít. Získaná data používáme pro kontinuální vývoj a zlepšování výnosových map či jako podklad pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Rizika spojená s neodborným užíváním systému variabilní aplikace
Variabilní aplikace hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiv se systémem variabilní aplikace probíhá na základě nastavených požadavků agronoma. Kvalitně zpracovaná mapa relativního výnosového potenciálu je tedy velmi důležitá. Kvalita zpracování těchto map, které lze na trhu koupit, je diskutabilní. My při přípravě výnosových map validujeme již vstupní data, ze kterých poté získáme kvalitní podklady a následně i kvalitní mapy relativního výnosového potenciálu. Navíc jsou naše mapy tvořeny a vylepšovány na základě řady snímků ze satelitů Sentinel 2, Landsat 8 a SPOT-6, díky kterým máme snímky téměř na denní bázi. Pro eliminaci oblačnosti využíváme unikátní technologii skládání snímků. Můžeme tak připravit i meziroční analýzy, např. jaké bylo zásobení rostlin dusíkem před hnojením loni a letos. Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map, ale také pro ověžení správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - tzv. Smart Scouting. Agronom získává pravidelně na několikadenní bázi zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami.
Pro každý aplikační cyklus je nutné terminál systému správně nastavit. V případě chybné či neodborně připravené aplikační mapy nebo pokud se zadají do terminálu nesprávné hodnoty, systém nemůže aplikovat správně a aplikace nepřináší očekávané výsledky. S námi Vám složité nastavování terminálu odpadá, všechny informace na základě Vašich požadavků zadáme do systému my.
Obsluha traktoru může svým neodborným zásahem do terminálu pozměnit parametry aplikace, a ta se pak neprovede správně. Pokud by přece jen nastal nějaký problém, máme možnost vzdáleného přístupu do terminálu, kdy jsme schopni vyhledat řešení situace přímo na poli.

© Agrinova Services, s. r. o.