Main Menu

Prečo začať s variabilnými aplikáciami?

Variabilné aplikácie vychádzajú z toho, že v rámci jedného poľa/honu existujú výnosovej rozdiely. Tieto rozdiely sú spôsobované vodným režimom v rôznych častiach poľa, množstvom dostupných živín, ktoré sú rastliny schopné prijímať, a rozdielmi pôdnej štruktúry a profilov v rámci každého poľa/honu. Niektoré z vplyvov, ktoré spôsobujú výnosové rozdiely, ovplyvniť môžeme, niektoré ovplyvniť nie je možné.

Čo môžeme ovplyvniť? Hodnotu pH, dodávku N, P, K, S a mikroprvkov.


Čo neovplyvníme? Typ a štruktúru pôdneho profilu, reliéf poľa, prirodzenú dodávku a pohyb vody v pôde.

Rovnomerné dávkovanie, ktoré sa zatiaľ uplatňuje najviac, teda znamená, že oblasti s vysokým výnosovým potenciálom dostávajú nízke dávky hnojiva, a teda dochádza k strate výnosu, naopak oblasti s nízkym výnosovým potenciálom sa prehnojujú a dochádza tu k plytvaniu hnojivom.

Prečo sa variabilné aplikácie oplatia?

Zo skúseností našich klientov, z pokusov prestížnych univerzít i z praxe v zahraničí sú hlavnými výhodami prečo variabilne aplikovať

  • zvýšenie priemerného výnosu na hektár = vyšší zisk (€/ha)
  • zníženie spotreby prípravkov na ochranu a výživu rastlín = nižšie náklady (€/ha)
  • šetrnosť k životnému prostrediu
  • zvýšenie kvalitatívnych parametrov produkcie

Všetky tieto skutočnosti teda prispievajú k zvýšeniu zisku farmy.

Čo Vám prináša Varistar?

Zo svojej skúsenosti vieme, že veľa pokusov o variabilné aplikácie skončilo neúspechom. Variabilné aplikácie vyžadujú znalosti z oblastí ako agronómia a mechanizácia, ale aj znalosti informačných technológií. Zároveň neúmerne zaťažujú ako agronóma, tak aj obsluhu strojov, ktorí sa musia učiť nové veci mnohokrát metódou pokus - omyl, časté je tiež zlé nastavenie terminálu alebo neodborný zásah v priebehu aplikácie. Výsledkom tak nie je očakávané zvýšenie výnosu a zisku, ale naopak jeho zníženie a zvýšená operatívna záťaž.

Služba Varistar všetky tieto riziká eliminuje. Zavedenie systému Varistar neznamená dodatočnú operatívnu záťaž a vo väčšine prípadov neznamená ani nutnosť investícií do nových rozmetávačov, postrekovačov či sejačiek. Väčšina dnešnej techniky je už s variabilnými aplikáciami kompatibilná. V rámci služby Varistar navyše získate terminál Varistar One alebo Varistar Direct!Header6

 

Ako to funguje?

Srdcom služby Varistar je informačný systém, ktorý na základe agrotechnických požiadaviek našich klientov pripravuje aplikačné mapy pre jednotlivé hony. Náš komplexný servis zabezpečí, aby sme mali spoločne pod kontrolou všetko od zaistenia maximálneho množstva dostupných informácií o Vašich poliach, prípravy a zadania aplikačnej dávky, cez jej úspešné vykonanie na príslušnom hone až po spracovanie a vyhodnotenie všetkých dát na zlepšenie budúcich výnosov. Prípadné problémy počas aplikácií je možné riešiť na diaľku prevzatím obrazovky terminálu. Všetko je pripravené tak, aby ste Vy robili svoju prácu ako doteraz, bez dodatočnej operatívnej a personálnej záťaže, a Varistar sa postará o všetko potrebné v oblasti variabilnej aplikácie na zvýšenie ziskovosti Vášho hospodárenia.

 

Schéma služby Varistar