Main Menu

Chytře | Variabilně | Bez starostí

Kolecko Varistar png

 

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ VYUŽÍVÁNÍ NÁKLADNÉ MECHANIZACE, ALE VYUŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A DAT

Naše společnost se nesnaží prodat složité aplikační zařízení, N-senzor, dron či zpracovaný snímek Vašich honů. To dělá na trhu mnoho firem a následně přehodí starosti na Vaše bedra. My přistupujeme k celé problematice jinak - komplexněji, tak abychom eliminovali všechna úskalí. Neprodáváme žádný produkt, ale komplexní službu, která se Váže ke každému z Vašich polí a má přímou vazbu na Váš následný zisk. Srdcem služby Varistar je počítačový systém, který na základě agrotechnických požadavků našich klientů připravuje aplikační schémata pro jednotlivé hony. 


Zajistíme, abychom měli společně pod kontrolou vše od komplexního zajištění informací o Vašich polích, přípravu a zadání aplikační dávky, přes její úspěšné provedení na příslušném honu až po zpracování a vyhodnocení veškerých dostupných dat pro zlepšení budoucích výnosů, a tím zvýšení Vaší ziskovosti. Součástí služby jsou terminály Varistar One nebo Varistar Direct, které jsou propojené s aplikační technikou a zajišťují správné provedení aplikace a bezobslužný přenos dat. V případě problému jsme schopni převzít obrazovku terminálu z našeho call centra a zajistit nápravu pro pokračování aplikace bez zbytečných prostojů. To vše máme připraveno tak, abyste Vy dělali svoji práci tak jako doposud, bez dodatečné operativní a personální zátěže, a my se postarali o vše potřebné v oblasti variabilní aplikace. 

Kalendář akcí

V následujících měsících nás budete moci osobně potkat na mnoha akcích v různých částech České republiky. 

 

13. - 14. 9. | Den Zemědělce Kámen | Najdete nás na stánku u společnosti Dagros, s.r.o. 

21. 9. | 30. polní den Sloveč 2023 | Polní den kukuřice a cukrovky

10. 10. | Podzimní seminář ve spolupráci se společností Dagros, s.r.o. | Hotel Akademie Naháč, Chocerady | Nutná registrace!

12. 10. | Podzimní seminář ve spolupráci se společností Dagros, s.r.o. | Hotel Allvet, Drnovice | Nutná registrace!

31. 10. | Návrat ke kořenům aneb eroze trochu jinak | Seminář pořádaný společností ZEA Sedmihorky, Plzeň

1. 11. |  Návrat ke kořenům aneb eroze trochu jinak | Seminář pořádaný společností ZEA Sedmihorky, Hradec Králové

Těšíme se na setkání s vámi!

Případové studie - ověřené přínosy

Při výběru nového výrobku nebo služby většina lidí vyhledává zkušenosti ostatních uživatelů nebo výsledky testů. V rostlinné výrobě se pro výběr hnojiv, osiv a pesticidů jako reference využívají výsledky maloparcelkových či poloprovozních pokusů. A co variabilní aplikace? Zde jako reference slouží nejen zkušenosti zákazníků, kteří je využívají, ale také dlouhodobé pokusy, které již několikátou sezónu zakládáme a vyhodnocujeme.

Pripadova studie 

V loňské sezóně 2021/2022 jsme měli založeno 55 pokusů. Průměrné zvýšení výnosu v průřezu všemi plodinami dosahovalo 8,6 %, v peněžním vyjádření přínos 4.932 Kč/ha, průměrná úspora přípravků byla 13,4 % (1.620 Kč/ha).

Případové studie

Kvalitní mapy relativního výnosového potenciálu

Mapa relativního výnosového potenciálu by měla být základem pro každou variabilní aplikaci. Jedná se o popis pole a jeho jednotlivých produkčních zón vytvořený za několik po sobě jdoucích let. Hlavními informacemi, které vstupují do tvorby map RVP jsou detailní satelitní snímky s rozlišením 3x3 m z konstelace PlanetScope. To je více jak 10násobně vyšší rozlišení, než poskytuje např. Sentinel-2. Navíc jsme vyvinuli unikátní algoritmus, který umožňuje rozpoznat více plodin na jednom půdním bloku, stejně jako biopásy, hnojiště, skládky řepy a pod. 

 

Porovnani map RVP 

Více informací o mapách relativního výnosového potenciálu najdete v tomto článku.

Terminály Varistar One a Varistar Direct ke službě Varistar zdarma

Díky zkušenostem, které jsme získali během posledních let provozováním služby Varistar, intenzivnímu technologickému vývoji a zapracování požadavků našich klientů, jsme v roce 2021 mohli představit nový terminál pro variabilní aplikace Varistar One a vylepšený terminál Varistar Direct. Hlavním požadavkem na vývoj bylo jednoduché a snadné používání. Více se o našich terminálech můžete dozvědět zde.

 

Terminály Varistar Direct a Varistar One

Co vše obsahuje naše služba

Služba Varistar pro variabilní aplikace je technologicky vyzrálé řešení precizního zemědělství pro všechny inovativně smýšlející zemědělce. Co tedy konkrétně nabízíme?

 

PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ DAT POTŘEBNÝCH PRO VARIABILNÍ APLIKACI

Součástí naší služby je komplexní příprava veškerých potřebných dat, na prvním místě s mapou relativního výnosového potenciálu. Podklady jsou vytvářeny na základě Vámi dodaných materiálů, jako jsou přesná lokalizace pozemků, osevní plány, data o výnosech, půdní rozbory a z naší dlouhodobé řady satelitních snímků a dalších veřejně i komerčně dostupných dat. Mapy relativního výnosového potenciálu s Vámi zkontrolujeme, abychom zajistili jejich maximální přesnost.

 

KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ VARIABILNÍ APLIKACE

V rámci naší služby zajišťujeme vzdálené nastavení systému variabilní aplikace pro každou aplikaci a každý pozemek na základě Vašich agrotechnických požadavků. Vlastní aplikace následně probíhá již bezobslužně. Díky vzdálenému přístupu do terminálu jsme schopni také zkontrolovat případný problém přímo na poli a obratem zajistit jeho řešení. Díky tomu odpadá Vaše personální a operativní zátěž. Vy ani Vaši pracovníci nemusí věci dělat jinak než dnes.

 

DLOUHODOBÉ ZLEPŠOVÁNÍ VAŠICH VÝSLEDKŮ NA ZÁKLADĚ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ NASNÍMANÝCH A DOSTUPNÝCH DAT

Satelitní snímky však nevyužíváme během sezóny jen pro přípravu aplikačních map. Pro ověření správnosti aplikace a pro vyhledávání potenciálně rizikových míst - vytváříme tzv. Smart Scouting. Agronom získává v rámci portálu zpracovanou interaktivní analýzu s identifikovanými rizikovými produkčními zónami, která mu umožňuje soustředit se na kritická místa z pohledu vývoje porostu. Další informace (výnosoměry, půdní rozbory a pod.) používáme k ověření zvolené strategie a kvantifikaci přínosů, ke kontinuálnímu vylepšování podkladových dat (zejména map RVP) a využíváme těchto dat i pro zásobní hojení základními prvky. Díky tomu den ode dne společně lépe poznáváme a zvyšujeme efektivitu Vašich honů a jsme schopni dosahovat stále lepších výsledků, a tím i Vašeho zisku.

 

 

 

 Chci se o variabilních aplikacích dozvědět víc.

Přihlašte se k odběru a získávejte informace z oblasti moderní rostlinné výroby