Main Menu

Blog | Aktuality a zaujímavosti

Vítame Vás na našom blogu. Postupne budeme pridávať nové články, ktoré sa týkajú variabilných aplikácii, o ktorých informujeme priebežne v rámci mailingov. Pokiaľ by ste chceli získavať informácie o variabilných aplikáciách ako prví aj Vy, nie je nič jednoduchšie než vyplniť krátky formulár dole na stránke!

 
Variabilné aplikácie prinášajú najvyšší prínos vo chvíli, keď je na jednom hone a v jednej plodine prevedené variabilne čo najviac pestovateľských zásahov. Ideálne je teda začať s variabilnými aplikáciami už pri zakladaní porastu. Zavedenie systému však potrebuje nejaký čas, nenechávajte svoje rozhodnutie na poslednú chvíľu.
 

Zavedenie systému Varistar v podniku je ľahké, ale aj tak je treba počítať s tím, že spracovanie máp relatívneho výnosového potenciálu spolu s validáciou, inštalácia terminálu do techniky a preškolenie personálu (agronóma a obsluhy poľnohospodárskej techniky) vyžaduje nejaký čas. Snažíme sa vždy všetko inštalovať v čo najkratšom časovom horizonte, no však aj naše personálne zdroje sú obmedzené. Pokiaľ by ste mali záujem o jesenné variabilné aplikácie, je teda najvyšší čas začať s prípravou.

 

Ako prebieha zavedenie systému Varistar na podniku?

Skoleni agronoma

Prvým krokom je spracovanie ponuky a kontrola mechanizácie, aby sme mali 100% istotu, že je možné variabilné aplikácie s danou technikou realizovať. Súčasťou tejto kontroly je aj prípadné odporučenie, ako daný stroj do vybaviť (väčšinou sa to týka odkúpenia špeciálnych prepojovacích káblov). Pokiaľ máme istotu, že všetko bude fungovať, podpíšeme zmluvu. Súčasťou zmluvy je výber honov, na ktorých chce daný podnik variabilné aplikácie prevádzať. Po podpisu zmluvy spracujeme mapy relatívneho výnosového potenciálu (RVP), ktoré s každým klientom prechádzame a validujeme, aby odrážali skutočný stav na poli.


Instalace do techniky

Súbežne s prípravou máp RVP naši technici zaistia prístupy do Portálu Varistar, ktorý je základným nástrojom agronóma, a pripraví techniku pro variabilní aplikácie (napr. do vybaví našimi terminály Varistar One nebo Varistar Direct). Nasleduje preškolenie personálu – agronómovi je predstavení Portál Varistar, jeho jednotlivé funkcionality a práca s nimi. Obsluhe strojov je predvedené, ako pracovať s terminálmi. Ku každému terminálu naviac poskytujeme vytlačený návod, obsluha má tiež možnosť obrátiť sa dotazmi na našich technikov i v priebehu vlastnej aplikácie.

 

Mapové podklady pre každú aplikáciu

Samozrejmým základom pre všetky druhy aplikácií (sejba a hnojenie - N, P, K, Ca,..) sú mapy relatívneho výnosového potenciálu. Tie vznikajú na základe dlhej rady satelitných snímok vo vysokej kvalite, ktoré sú doplnené o informácie o osevných plánoch, bonitácii pôdy, odtokových líniách a aj o výnosy na základe výnosových máp z výnosomeru kombajnov. Tieto mapy poskytujú dlhodobý pohlaď na každé miesto na poli. Zber dát za desať rokov spätne umožňuje popísať pole bez skreslení ročníkovými vplyvmi.

 

Aké ďalšie mapové podklady sa dajú využiť?

Pre niektoré druhy aplikácií je možné využiť aj ďalšie mapové podklady. Jedná sa napr. o využitie mapovo spracovaných výsledkov pôdnych rozborov pre prípravu aplikačných máp pre zásobné hnojenie. Tento typ mapy je možné pripraviť na základe rozborov ASP, alebo podľa výsledkov laboratórií, ktoré sa vzorkovaním pôdy zaoberajú. Mapu zásobenosti môžeme kombinovať aj s mapou relatívneho výnosového potenciálu. Výsledná mapa tak kombinuje informácie o zásobenosti jednotlivými prvkami podľa rozborov s očakávanými nárokmi na spotrebu v jednotlivých zónach. Tieto dve veličiny spolu veľmi často korelujú – miesta, ktoré sú dlhodobo podpriemerné, väčšinou disponujú dostatočnou zásobou živín, naopak miesta s vysokým výnosovým potenciálom majú základných živín deficit.

I napriek tomu pre jarné aplikácie hnojív dopočujeme využívať mapy RVP, po zapojení porastu je možné pripraviť aplikačné mapy aj na základe aktuálnych satelitných snímkou, popr. výhodnou kombináciou obidvoch týchto zdrojov. Do výslednej mapy sa tak premietne dlhodobá história na poli, ktorá je korigovaná aktuálnym ročníkom. Rýchly prehlaď, kedy aké mapové podklady využiť, prináša nasledujúca tabuľka:

 Zásobné hnojenie       Mapy RVP, mapy zaoblenosti živinami podľa rozborov, popr. kombinácie 
 Sejba      Mapy RVP
 Hnojenie       Mapy RVP, aktuálny satelitný snímok, popr. kombinácie
 Aplikácia POR      3 a 5zónové mapy RVP

 

Jak konkrétne pomáhajú variabilné aplikácie zvyšovať ziskovosť našim zákazníkom v praxi, si môžete prečítať v prípadových štúdiách založených na pokusoch u našich zákazníkoch. Radi Vás tiež prepojíme na niektorého z našich zákazníkov a zaistíme referenčnú návštevu.

 

Máte ďalšíe otázky týkajúce sa našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať.

Prihláste sa k odberu noviniek a získavajte informácie z oblasti modernej rastlinnej výroby