Main Menu

Blog | Aktuality a zajímavosti

Vítáme Vás na našem blogu. Postupně budeme přidávat nové články, které se týkají variabilních aplikací, o kterých informujeme průběžně v rámci mailingů. Pokud byste chtěli získávat informace o variabilních aplikacích jako první i Vy, není nic jednoduššího než vyplnit krátký formulář dole na stránce!

 
 
Dle našich zkušeností je pro tvorbu aplikačních map nejlepší využívat mapy relativního výnosového potenciálu (RVP). Po zapojení porostu je nicméně možné začít tvořit aplikační mapy také kombinací map RVP a aktuálního stavu, který může upravovat případné ročníkové odchylky, popř. pouze na základě aktuálního stavu. 
 
Jaká úskalí může využití aktuálního stavu pro tvorbu aplikačních map přinést a jaká je dostupnost a kvalita validních satelitních snímků se dozvíte v tomto článku.
 

Dostupnost a kvalita snímků

Naše společnost od letošní sezóny spolupracuje s komerčním poskytovatelem satelitních snímků společností PlanetScope. Hlavními výhodami oproti běžně využívaným satelitním snímkům ze Sentinel-2 jsou:

 • 10x vyšší rozlišení snímků (3x3 m) 
 • několikanásobně vyšší dostupnost snímků - nový snímek každý den (v závislosti na oblačnosti)

Přechod na využití komerčních snímků nám umožňil nejen významně zvýšit kvalitu map RVP, ale i zvýšit dostupnost aktuálních satelitních snímků našim klientům.PlanetScope vs Sentinel dostupné snímky

Obrázek 1: Porovnání kvality snímků - PlanetScope vs Sentinel-2

 

Před každou aplikací na základě aktuálního stavu Vám doporučujeme odpovědět si na následující 3 otázky:

 

1) Mám k dispozici opravdu aktuální satelitní snímek?

Satelitní snímky vždy budou ovlivněny oblačností. Satelit Sentinel-2, který poskytuje snímky zdarma, přeletí nad každým místem na zemi cca každé 4 dny. Pokud je zrovna ten den zataženo, musíme si na další snímek počkat do příštího přeletu. A ani tehdy nemusí být ideální podmínky. 

Varistar využívá komerční konstelaci PlanetScope, jejichž satelity snímají každé místo na zemi 1x denně, navíc s rozlišením 3x3 m. Získáváme tak mnohem větší množství snímků ve vyšší kvalitě.

Na obrázku níže je porovnání množství použitelných satelitních snímků pro duben letošního roku (2023). Díky častějšímu snímkování bylo možné i přes vysokou oblačnost během tohoto měsíce získat 7 platných snímků, Sentinel-2 pořídil za stejné období pouze 1 snímek:

PlanetScope vs Sentinel rozliseni

Obrázek 2: Porovnání dostupnosti snímků

 

2) Lze pro danou variabilní aplikaci využít aktuální stav porostu?

Aktuální satelitní snímky by podle našich zkušeností měly být využívány pouze pro jarní aplikace dusíkatých hnojiv, a to jen ve chvíli, kdy je porost zcela zapojený a plně probíhá fotosyntéza. A i při produkčním a kvalitativním hnojení doporučujeme připravovat aplikační mapu spíše v kombinaci s mapou RVP než aplikaci pouze na základě aktuálního satelitního snímku. 

A jaké aplikace podle aktuálních satelitních snímků určitě neprovádět?

 • variabilní setí:
  • Aktuální snímek není vhodným podkladem pro variabilní zakládání porostů. Zde je potřeba vždy brát v úvahu dlouhodobější horizont chování porostu, jako jsou víceleté mapy RVP.
 • regenerační hnojení:
  • Zákazníci některých konkurenčních firem jako podklad pro regenerační hnojení používají satelitní snímky z podzimu. Tyto snímky však neodpovídají stavu porostů po přezimování. V únoru a počátkem března satelitní snímky nebývají dostatečně vypovídající, protože ještě neprobíhá fotosyntéza v plné síle a snímky jsou v důsledku toho zkreslené. 
 • zásobní hnojení:
  • Pro tento typ variabilní aplikace doporučujeme využít mapy vytvořené na základě půdních rozborů, popř. mapy relativního výnosového potenciálu.

 

3) Bude se provádět pěstební zásah na děleném půdním bloku?

Satelitní snímky dělených půdních bloků, tj. bloků osetých více různými plodinami, jsou tímto dělením znehodnoceny. Různé plodiny v různé vegetační fázi vykazují odlišné vegetační indexy. Aplikační mapa zpracovaná na základě takového snímku potom neodpovídá reálnému stavu vegetace (viz následující obrázek):

Delene pole - problem aktualniho stavu

Obrázek 3: Dělené půdní bloky ovlivňují výslednou aplikační mapu.

 

Jako jediní na trhu zpracováváme každý rok několik případových studií založených na pokusech u našich zákazníků. Tyto studie jsou volně dostupné na našich stránkách. Rádi Vás také propojíme na některého z našich zákazníků a zajistíme referenční návštěvu.

 

Máte další otázky týkající se našich služeb? Neváhejte nás kontaktovat.

Přihlašte se k odběru a získávejte informace z oblasti moderní rostlinné výroby