Main Menu

Blog | Aktuality a zajímavosti

Vítáme Vás na našem blogu. Postupně budeme přidávat nové články, které se týkají variabilních aplikací, o kterých informujeme průběžně v rámci mailingů. Pokud byste chtěli získávat informace o variabilních aplikacích jako první i Vy, není nic jednoduššího než vyplnit krátký formulář dole na stránce!

 
 
Existují dva základní způsoby, kterými se vytvářjí mapy relativního výnosového potenciálu (RVP). Jedná se o tzv. řízenou a neřízenou klasifikaci. Použití jednotlivých metod má zásadní vliv na kvalitu map a současně i na přínos variabilních aplikací jako takových. 
 

Jaký je hlavní rozdíl mezi řízenou a neřízenou klasifikací?

Hlavním rozdílem je způsob, jakým jsou na jednotlivém poli stanovovány produkční zóny, zda je dopředu pevně daný jejich počet, nebo zda se ve zpracované mapě může plně projevit variabilita daného honu. Od toho se následně odvíjí možnost využití takových map pro variabilní aplikace. 

 

Řízená klasifikace

Řízená klasifikace znamená, že algoritmus na tvorbu map rozdělí pozemek na předem daný počet zón. Pole s nízkou variabilitou stejně jako velmi variabilní hon, oba mají stejný počet zón.

Zásadní problém je ten, že hodnota variability není nijak vyjádřená, tj. nevíme, o kolik se od sebe jednolivé zóny liší. Typicky se jedná o rozdělení na zóny s rozsahem 1-5 nebo 1-3. Víme tedy, které zóny jsou lepší a které jsou naopak horší. Nastává pak ale otázka, jak správně nastavit dávku hnojiv pro jednotlivé zóny, aby byla přiměřená a odpovídala variabilitě. V rámci naší služby mapy pomocí řízené klasifikace nezpracováváme. 

Tématikou řízené klasifikace se zabýval i doc. Václav Brant, Ph.D. z Centra precizního zemědělství při ČZU. Na školním statku využili pro variabilní aplikace technologii OneSoil. Závěr jejich výzkumu byl takový, že řízená klasifikace nepřináší očekávané výsledky.

Mapa RVP - řízená klasifikace

Obr. 1 - Mapa RVP se třemi zónami - řízená klasifikace (ilustrativní ukázka)

 

Neřízená klasifikace

Výpočet pomocí neřízené klasifikace počet zón mapy RVP nijak neomezuje. V rámci jednoho podniku totiž mohou být zastoupeny hony velmi variabilní, na kterých může být třeba deset různých produkčních zón, stejně jako hony s menší variabilitou, které mohou mít produkční zóny třeba jenom dvě. To samo o sobě vypovídací schopnosti map RVP zvyšuje.

Největší výhodou neřízené klasifikace je vyjádření hodnoty variabilty jednolitvých produkčních zón v procentech. Díky tomu přesně víme, jak moc se od sebe jednotlivé zóny liší a je možné lépe stanovit odpovídající dávku.

 Mapa RVP - neřízená klasifikace

Obr. 2 - Mapa RVP - neřízená klasifikace

 

Tvorbu map založenou na řízené klasifikaci využívá převážná část konkurečních firem. Navíc se v drtivé většině jedná o mapy vytvořené algoritmem, který nijak nereflektuje dělené půdní bloky, obsevy, hnojiště, biopásy nebo třeba krajové efekty. Tyto prvky se na polích běžně vyskytují a jejich vliv na finální mapy je až překvapivě velký. Varistar mapy RVP všechny tyto informace do výpočtu zahrnují, aby co nejvíce odpovídaly realitě a aby variabilní aplikace přinášely očekávané výsledky.

 

Jak konkrétně pomáhají variabilní aplikace zvyšovat ziskovost našim zákazníkům vpraxi, si můžete přečíst v případových studiích založených na pokusech u našich zákazníků. Rádi Vás také propojíme na některého z našich zákazníků a zajistíme referenční návštěvu.

 

Máte další otázky týkající se našich služeb? Neváhejte nás kontaktovat.

Přihlašte se k odběru a získávejte informace z oblasti moderní rostlinné výroby