Main Menu

Blog | Aktuality a zajímavosti

Vítáme Vás na našem blogu. Postupně budeme přidávat nové články, které se týkají variabilních aplikací, o kterých informujeme průběžně v rámci mailingů. Pokud byste chtěli získávat informace o variabilních aplikacích jako první i Vy, není nic jednoduššího než vyplnit krátký formulář dole na stránce!

 
Kukuřice je plodina, která je pro precizní zemědělství jako stvořená. Na variabilní aplikace reaguje velmi dobře nejen zvýšením výnosu, ale také kvalitou sklizené siláže. Pokusy s variabilními aplikacemi v kukuřici byly první, které jsme v rámci služby Varistar vyhodnocovali. Od prvních let byl mezi kontrolou a variabilně obhospodařovanou částí pozemků významný rozdíl, co se týče výnosu. Dlouhodobě se zvýšení výnosu díky variabilním aplikacím pohybuje okolo 10 %.
 
 

Vzhledem k relativně malé možnosti hnojení kukuřice v průběhu vegetace má na výsledek významný vliv založení porostu. A právě u kukuřice se určitě vyplatí využít možnosti precizního zemědělství v oblasti setí. Velkou pomocí mohou být zejména sečky, které umí hnojit tzv. pod patu. V jednom průjezdu secího stroje je možné zasít a zároveň dodat potřebné živiny v dostupné vzdálenosti od semene. Strategie výsevku je v případě kukuřice odlišná od ostatních obilnin - do vysoko výnosových zón se výsevek zvyšuje, do nízko výnosových zón se výsevek snižuje.

Moderní sečky jsou vybavené terminály, do kterých je možné nahrát dvě aplikační mapy – podle jedné se řídí výsevek a podle druhé dávka hnojiva. Dvě mapy umí do terminálů nahrát i náš Varistar One, který sám pozná, že jsou pro dané pole připravené dvě aplikační mapy. Pokud není možné využít přihnojení pod patu, je samozřejmě možné aplikovat hnojivo i plošně, důležité však je, aby i hnojiva byla aplikována variabilně. Dusíkatá hnojiva doporučujeme aplikovat na základě map relativního výnosového potenciálu. Pro hnojení fosforečnými hnojivy se nabízejí dvě možnosti – aplikace na základě mapy relativního potenciálu nebo v její kombinaci s výsledky rozborů půdy. V prvním případě vycházíme z odběrových normativů. Předpokladem je, že v místech s vyšším výnosovým potenciálem dochází také k vyššímu odběru živin (a zásobenost tímto prvkem v těchto zónách bývá nízká), a tedy je potřeba v těchto místech dávku zvýšit, a samozřejmě to platí i naopak. V nízkovýnosových zónách bývá dostatek fosforu i draslíku a není tedy nutné další přidávat. 

 

Výsledky z praxe - zvýšení výnosu i kvality

Zemědělské podniky, které mají živočišnou výrobu nebo třeba bioplynovou elektrárnu však zajímá nejen zvýšení výnosu jako takového, ale také kvalitativní parametry siláže. V loňském sezóně jsme ve spolupráci s AGRO PERTOLTICE, a.s. provedli pokusy s variabilním setím a hnojením kukuřice hned na čtyřech půdních blocích. Ve všech případech došlo ke zvýšení výnosu v průměru o 9,32 %, což znamenalo zvýšení zisku o 2.892 Kč/ha (při ceně siláže 1.000 Kč/t).

 

Souhrn výsledků pokusů v kukuřici 2023

 

Sklizeň probíhala sklízecí technikou, která byla vybavena NIR senzorem, který umí spočítat obsah sušiny i škrobu přímo v průběhu sklizně. Průměrné zvýšení obsahu škrobu bylo 3,16 %, průměrné zvýšení obsahu sušiny potom 4,21 %.

 

6

 

Pro kvantifikaci přínosu zvýšeného obsahu škrobu jsme využili metodiku hodnocení kukuřičné siláže vyvíjenou pracovníky Univerzity ve Wisconsinu. Metodika Milk 2006 popisuje mimo jiné vztahy mezi kvalitou krmiva a produkcí mléka. Podle této metodiky navýšení obsahu škrobu v siláži o 1 % znamená přírůstek produkce mléka o 200 l/ha při 15 t/ha suché hmoty. V našem případě se tedy při ceně 10 Kč/l mléka jedná o zvýšení zisku o 6.320 Kč/ha.  

 

 Zvyseni obsahu susiny a skrobu

 

Chcete Varistar i na vaší farmě? Neváhejte nás kontaktovat, rádi přijedeme a připravíme nabídku na míru přímo pro váš podnik. Zajišťujeme také referenční návštěvy u našich zákazníků, aby Vám mohli Vaše dotazy zodpovědět lidé, kteří naši službu reálně používají v běžném provozu.

Přihlašte se k odběru a získávejte informace z oblasti moderní rostlinné výroby