Main Menu

Blog | Aktuality a zajímavosti

Vítáme Vás na našem blogu. Postupně budeme přidávat nové články, které se týkají variabilních aplikací, o kterých informujeme průběžně v rámci mailingů. Pokud byste chtěli získávat informace o variabilních aplikacích jako první i Vy, není nic jednoduššího než vyplnit krátký formulář dole na stránce!

 

„Je to moc složité“, „Já se nechci učit nové věci“ nebo „Už jsem to zkoušel a nefunguje to“. Podobných výroků na účet nových technologií v zemědělství bohužel stále ještě slyšíme mnoho. Pojďme se podívat, jak se věci doopravdy mají a zda je nutné mít obavy ze zavádění technologií pro variabilní aplikace.

 
 

Jako každé odvětví lidské činnosti čelí i zemědělství neustálému pokroku. Rozvojem mechanizace, intenzifikací zemědělství a slučováním menších podniků do družstev začal klesat podíl pracujících v tomto sektoru. Zatímco v roce 1948 pracovalo v zemědělství v ČR 1,313 mil. pracujících, v roce 2022 to bylo již jen 132 tis. osob. Počet pracovníků v zemědělství se za tuto dobu snížil 10x.

Ačkoli se počet zaměstnanců snižoval, průměrný hektarový výnos ve všech plodinách naopak rostl. Svůj vliv na tento trend zcela jistě má využívání moderních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nově šlechtěné odrůdy plodin, ale hlavně technologie. V posledních letech je to hlavně precizní zemědělství, které umožňuje rozvoj všech typů podniků, od malých zemědělců až po velká družstva.

V souvislosti s novými technologiemi v zemědělství vyvstává mnoho předsudků a otázek, které se mezi odbornou veřejností šíří. Přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich.

 

„Je to moc složité“

Co si většina lidí představí, když jim řeknete, že budete zavádět nový systém? Většinou jim jako první přijde na mysl obava z neznáma. Obava, jestli je to krok správným směrem, nejistota, zda se nový program naučí ovládat a zda nebude příliš složitý. Tyto myšlenky nás napadají většinou na základě zkušeností, které s podobnými systémy již máme a jejichž zavedení neproběhlo úplně ideálně, popř. se nepovedlo vůbec.

 

Řešení VaristarCheck

My ve Varistar jsme si vědomi toho, že strach ze složitých systémů a zařízení může být důvodem, proč se systémy precizního zemědělství v některých podnicích ještě nenasadily. Proto jsme při vývoji systému Varistar dbali na to, aby byl hlavně jednoduchý a uživatelsky co nejvíce přívětivý. Z vlastní zkušenosti víme, že když je služba nebo produkt pro uživatele moc složitá, nikdo ji nebude využívat.

Systém Varistar stavíme s našimi klienty a pro naše klienty. Oprostili jsme se od zbytečných funkcí a zaměřili se na ty, které mají pro zákazníka přínos. Aplikační mapy v průvodci pro celý podnik připravíte do dvou minut. A když by se náhodou stalo, že si nebudete vědět rady, máme zákaznickou linku, na kterou se můžete obrátit.


„Už jsem to zkoušel a nefunguje to“

S tímto předsudkem se setkáváme stále častěji zejména v souvislosti s množícími se dodavateli služeb pro variabilní aplikace. Nejčastější scénář je takový, že podnik vyzkoušel službu, s jejímž produktem neuměl pracovat, mapy relativního výnosového potenciálu byly tvořené na základě nepřesných dat, a tudíž neodpovídaly skutečnosti, aplikační mapy neuměl nahrát do techniky, popř. to bylo složité, nebo si neuměl vyhodnotit, co mu precizní zemědělství přináší. Ono je složité vyhodnocovat produkt, který se nepoužívá.

Špatná předchozí zkušenost může být důvodem, proč zemědělské podniky váhají s dalším pokusem o zavedení principů precizního zemědělství do běžné praxe. A to je samozřejmě škoda, protože se tak připravují o výhody, které jim modernizace postupů přináší.

 

Řešení VaristarCheck

Od první sezóny zakládáme s našimi zákazníky pokusy, které vyhodnocují přínos variabilních aplikací s Varistar přímo v České republice. Pokusy mají již několikaletou historii a jsou volně dostupné ke stažení. Pro vyhodnocování přínosů využíváme metodiku, kterou používá Mendelova univerzita v Brně, se kterou spolupracujeme. Rádi také zajistíme referenční návštěvy u našich zákazníků, abyste se mohli ptát přímo uživatelů, kteří s Varistar dlouhodobě pracují.


„Nechci se učit nové věci“

„To bude určitě složité a já se to nechci učit.“ Ano, někdy to tak může být. A jak jsme zmiňovali výše, složité systémy jsou předem odsouzeny k záhubě. Precizní zemědělství má agronomům, mechanizátorům i obsluze zemědělské techniky usnadnit práci, ne jim jí přidělávat. Jaká je aktuální běžná praxe? Agronom napíše obsluze rozpis, jakou dávku produktu má na daném poli aplikovat. Obsluha si tento záznam převezme a podle něho na daných polích aplikuje produkt.

 

Řešení VaristarCheck

Informace, které je nutné zadat do systému Varistar pro variabilní aplikace, jsou stejné. Oproti „běžné praxi“ je potřeba zadat pouze procento variability. Následně jsou aplikační mapy nahrané online přímo do techniky. Obsluha spustí na terminálu dávkování, a to je vše. Pro všechny operace v prostředí Portálu Varistar máme připravená vysvětlovací videa, popř. je možné se obrátit na konzultanta nebo zákaznickou linku. Systém Varistar používají klienti všech věkových kategorií, obava, že byste se program nenaučili používat, rozhodně není na místě.


„Je to moc drahé“

Tento předsudek patří k nejožehavějším. Pojďme se podívat, co to vlastně znamená, že je něco moc drahé. Existuje jedno rčení, které říká, že „nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“. Levné řešení neznamená, že je stejně funkční jako dražší varianta a bude mi dobře sloužit. Aplikace přípravků na základě map, které jsou sice levné, ale které není možné nijak upravit a které pracují s malým počtem podkladových snímků s nízkým rozlišením, má zásadní vliv na výnos.

Kromě hektarové ceny by měly do porovnání různých nabídek vstupovat i

 • druhy aplikací (hnojení, setí, POR), které je možné s daným systémem zajistit (např. aplikační mapy pro regenerační hnojení nebo pro setí jařin vytvořené na základě satelitních snímků z podzimu rozhodně nejsou správně),
 • náklady na vybavení, které je nutné si pro fungování systému pořídit,
 • kvalita zpracování a rychlost dodání map relativního výnosového potenciálu,
 • cena zásahů servisních techniků,
 • a také čas, který strávíte přípravou jednotlivých pěstebních zásahů. Jeden z konkurenčních systémů se chlubí, že příprava mapy zabere 2-3 minuty. Ano, ale už neřeknou, že je to čas na přípravu mapy pro jedno pole. Pokud polí máte třeba 50, příprava aplikačních map pro jeden pěstební zásah pro všechna pole tedy zabere více než dvě hodiny!

 

Řešení VaristarCheck

Neprodáváme mapy, neprodáváme ani terminály. Naším produktem je služba pro variabilní aplikace od A do Z. Cena Varistar je počítaná jako cena za obsluhovaný hektar. A co vše je v této ceně zahrnuté?

 • Před uzavřením smlouvy zkontrolujeme techniku, zda jsme schopni systém Varistar na vašem podniku zavést, popř. jaké příslušenství, nejčastěji různé propojovací kabely, je potřeba pořídit. Nikdy neuzavíráme smlouvu bez toho, abychom kompatibilitu ověřili.
 • Poradenství pro variabilní aplikace – každý zákazník má svého konzultanta, na kterého se může během sezóny obrátit.
 • Zákaznickou linku, která obratem řeší případné potíže během aplikace. Většinu problémů řešíme do pár minut online bez nutnosti výjezdu technika. A pokud je potřeba přece jen vyjet na místo a chyba je na straně Varistar, je tento zásah zdarma.
 • Podklady pro tvorbu aplikačních map pro všechny typy aplikací – variabilní hnojení, setí, aplikaci POR nebo základní hnojení.
 • Zpracování a vyčištění výnosových map.
 • Vedení a vyhodnocení pokusů podle zadání zákazníka téměř v jakékoli plodině.
 • Návody a videa, která popisují řešení nejčastějších dotazů, se kterými se setkáváme.
 • Neustálý vývoj systému, který je inspirovaný potřebami našich zákazníků.
 • Ověřený přínos systému na základě dlouhodobých pokusů.

„Nemám na to techniku“

Sousloví precizní zemědělství často vyvolává představu těch nejmodernějších strojů, jejichž pořízení je samozřejmě velmi drahé a mnoho podniků se aktuálně nenachází v situaci, kdy by si mohli větší částky dovolit investovat. Precizní zemědělství ale neznamená nákup drahých strojů. Je to o maximálním využití mechanizace, která vám stojí na dvoře.

 

Řešení VaristarCheck

Pokud nemáte mechanické rozmetadlo nebo sečku, je velká pravděpodobnost, že s námi můžete zemědělské vstupy aplikovat variabilně. Současně jsme velcí nepřátelé přenášení map na různých flash discích, které je nejen nekomfortní, ale také časově náročné. V době mobilního internetu není jednodušší cesta než nahrát mapu online přímo do terminálu techniky.

Díky vývoji vlastních terminálů Varistar One a Varistar Direct jsme schopni obsloužit 95 % aktuálně používané zemědělské techniky, a to jak ISOBUS, tak i stroje, které touto technologií vybavené nejsou. Máme například i přímou integraci s John Deere Operations centrem na celosvětové úrovni, kam nahráváme mapy přímo. Posouzení techniky provádíme ještě před podpisem smlouvy, abyste měli jistotu, že můžete naše služby využívat na 100 %.

 

Chcete Varistar i na vaší farmě? Neváhejte nás kontaktovat, rádi přijedeme a připravíme nabídku na míru přímo pro váš podnik. Zajišťujeme také referenční návštěvy u našich zákazníků, aby Vám mohli Vaše dotazy zodpovědět lidé, kteří naši službu reálně používají v běžném provozu.

Přihlašte se k odběru a získávejte informace z oblasti moderní rostlinné výroby