Main Menu

Blog | Aktuality a zaujímavosti

Vítame Vás na našom blogu. Postupne budeme pridávať nové články, ktoré sa týkajú variabilných aplikácii, o ktorých informujeme priebežne v rámci mailingov. Pokiaľ by ste chceli získavať informácie o variabilných aplikáciách ako prví aj Vy, nie je nič jednoduchšie než vyplniť krátky formulár dole na stránke!

 
Naozaj tie variabilné aplikácie fungujú? Áno, prínosy variabilných aplikácií s Varistarom overujeme už niekoľko rokov a výsledky spracovávame do prípadových štúdií. A pokiaľ by Vás nebavilo štúdie čítať, radi Vám sprostredkujeme referenčnú návštevu u niektorého z našich zákazníkov.
 
 

Ako postupujete pri výbere nového produktu alebo služby? Rozhodovací proces býva u väčšinou rovnaký. Najskôr si urobíme prieskum trhu, porovnáme vlastnosti jednotlivých možností a samozrejme ich cenu. Vďaka internetovým porovnávačom je pri množstve produktov možné získať recenzie väčšieho množstva užívateľov. A čo v poľnohospodárstve? Aj tu je možné urobiť porovnanie medzi jednotlivými produktmi a vybrať ten, ktorý svojimi vlastnosťami najlepšie vyhovuje očakávaniam a požiadavkám daného podniku. Len tie referencie je možno zložitejšie získať. Každoročne preto zakladáme v spolupráci s našimi zákazníkmi veľké množstvo pokusov, ktoré slúžia jednak priamo im, ako overenie zvolených stratégií, ale môžu byť využité aj pre ostatné poľnohospodárske podniky ako referencie alebo návod, ako s variabilnými aplikáciami poľnohospodárskych vstupov pracovať. Pokusy zakladáme v rôznych plodinách a v rôznych geografických častiach Českej republiky.

 

Správne zvolená metodika je základ

Keď sme zakladali náš prvý poloprevádzkový pokus, premýšľali sme, akú zvoliť metodiku, aby čo najvernejšie opisovala prínosy. Nakoniec sme sa rozhodli využiť postup, ktorý pre svoju výskumnú činnosť používa Mendelova univerzita v Brne, aby bola vypovedacia schopnosť pokusov čo najväčšia. Ideálne je vybrať čo najviac variabilný hon, ktorý rozdelíme na časť pokusnú a časť s kontrolou.

RVP mapa s vyznačenou kontrolouAplikační mapa

V prípade variabilných aplikácií nemožno využiť maloparcelkové pokusy, pretože na takom malom priestore sa variabilita neprejaví. Preto sa snažíme vyberať veľké polia s vysokou heterogenitou, kontrolu umiestňujeme tak, aby kontrolná aj pokusná časť mali zastúpenie čo najväčšieho množstva produkčných zón. Pri vyhodnocovaní časť pokusnú aj kontrolnú normalizujeme, aby boli z hľadiska výnosového potenciálu porovnateľné.


Jednotlivé pestovateľské zásahy sú potom úplne v rukách agronóma. Geometria a parametre kontroly sú nahrané do aplikačného portálu Varistar, tj pre agronóma nevzniká žiadna ďalšia operatívna záťaž, s poľom pracuje rovnako, ako s ostatnými. Aplikačnú mapu jednoducho pripraví behom niekoľkých minút v Portále Varistar

.
Pre spracovanie pokusov je zásadná možnosť žať kombajnom s výnosomerom. Výnosomer nám hovorí, aký bol v konkrétnom mieste výnos, výsledkom je výnosová mapa. Po vyčistení výnosovej mapy od extrémnych a chybových hodnôt, ktoré sa v nich vyskytujú vždy (úvrate, objazdy prekážok, atď.), je možné porovnať výnos pokusnej a kontrolnej časti.

Zpracovaná výnosová mapa

Tohtoročná sezóna bola už štvrtá, pre ktorú sme detailné prípadové štúdie spracovávali. Na základe získaných výsledkov môžeme teda s pokojným srdcom tvrdiť, že variabilné aplikácie s Varistar skutočne prinášajú zvýšenie výnosu, a teda aj zisku. Výsledky pokusov nájdete tu, postupne budeme pridávať prípadové štúdie pokusov z minulej sezóny.

Chceli by ste sa dozvedieť, ako by mohli variabilné aplikácie pomôcť vašej farme? Neváhajte nás kontaktovať, radi prídeme a pripravíme ponuku na mieru priamo pre váš podnik. Zaisťujeme tiež referenčné návštevy u našich zákazníkov, aby Vám mohli Vaše otázky zodpovedať ľudia, ktorí našu službu reálne používajú v bežnej prevádzke.

 

Prihláste sa k odberu noviniek a získavajte informácie z oblasti modernej rastlinnej výroby