Main Menu

Blog | Aktuality a zaujímavosti

Vítame Vás na našom blogu. Postupne budeme pridávať nové články, ktoré sa týkajú variabilných aplikácii, o ktorých informujeme priebežne v rámci mailingov. Pokiaľ by ste chceli získavať informácie o variabilných aplikáciách ako prví aj Vy, nie je nič jednoduchšie než vyplniť krátky formulár dole na stránke!

 Kukurica je plodina, ktorá je pre precízne poľnohospodárstvo ako stvorená. Na variabilné aplikácie reaguje veľmi dobre nielen zvýšením výnosu, ale aj kvalitou zozbieranej hmoty nasiláž. Pokusy s variabilnými aplikáciami v kukurici boli prvé, ktoré sme v rámci služby Varistar vyhodnocovali. Od prvých rokov bol medzi kontrolou a variabilne obhospodarovanou časťou pozemkov významný rozdiel, čo sa týka výnosu. Dlhodobo sa zvýšenie výnosu vďaka variabilným aplikáciám pohybuje okolo 10 %.
 
 

Vzhľadom na relatívne malé možnosti hnojenia kukurice v priebehu vegetácie má na výsledok významný vplyv založenie porastu. A práve u kukurice sa určite oplatí využiť možnosti precízneho poľnohospodárstva v oblasti siatia. Veľkou pomocou môžu byť najmä sejačky, ktoré vedia prihnojovať tzv. pod pätu. S jedným prejazdom sejačky je možné zasiať a zároveň dodať potrebné živiny v dostupnej vzdialenosti od zrna. Stratégia výsevku je v prípade kukurice odlišná od ostatných obilnín - do vysoko výnosových zón sa výsevok zvyšuje, do nízko výnosových zón sa výsevok znižuje.

Moderné sejačky sú vybavené terminálmi, do ktorých je možné nahrať dve aplikačné mapy – podľa jednej sa riadi výsevok a podľa druhej dávka hnojiva. Dve mapy vie do terminálov nahrať aj náš Varistar One, ktorý sám spozná, že sú pre dané pole pripravené dve aplikačné mapy. Pokiaľ nie je možné využiť prihnojenie pod pätu, je samozrejme možné aplikovať hnojivo aj plošne, dôležité však je, aby aj hnojivá boli aplikované variabilne. Dusíkaté hnojivá odporúčame aplikovať na základe máp relatívneho výnosového potenciálu. Na hnojenie fosforečnými hnojivami sa ponúkajú dve možnosti – aplikácie na základe mapy relatívneho potenciálu alebo v jej kombinácii s výsledkami rozborov pôdy. V prvom prípade vychádzame z odberových normatívov. Predpokladom je, že v miestach s vyšším výnosovým potenciálom dochádza aj k vyššiemu odberu živín (a zásobenosť týmto prvkom v týchto zónach býva nízka), a teda je potrebné v týchto miestach dávku zvýšiť, a samozrejme to platí aj naopak. V nízkovýnosových zónach býva dostatok fosforu aj draslíka a nie je teda nutné ďalšie pridávať.

 

Výsledky z praxe - zvýšenie výnosu aj kvality

Poľnohospodárske podniky, ktoré majú živočíšnu výrobu alebo napríklad bioplynovú stanicu však zaujíma nielen zvýšenie výnosu ako takého, ale aj kvalitatívne parametre siláže. V minulej sezóne sme v spolupráci s AGRO PERTOLTICE, a.s. vykonali pokusy s variabilným siatím a hnojením kukurice hneď na štyroch pôdnych blokoch. Vo všetkých prípadoch došlo k zvýšeniu výnosu v priemere o 9,32%, čo znamenalo zvýšenie zisku o 117 EUR/ha (pri cene siláže 40,5 EUR/t).

 

Souhrn výsledků pokusů v kukuřici 2023

 

Žatva prebiehala zberovou technikou, ktorá bola vybavená NIR senzorom, ktorý vie spočítať obsah sušiny aj škrobu priamo v priebehu zberu. Priemerné zvýšenie obsahu škrobu bolo 3,16 %, priemerné zvýšenie obsahu sušiny potom 4,21 %.

 

Zvysenie kvality

 

Na kvantifikáciu prínosu zvýšeného obsahu škrobu sme využili metodiku hodnotenia kukuričnej siláže vyvíjanú pracovníkmi Univerzity vo Wisconsine. Metodika Milk 2006 popisuje okrem iného vzťahy medzi kvalitou krmiva a produkciou mlieka. Podľa tejto metodiky navýšenie obsahu škrobu v siláži o 1 % znamená prírastok produkcie mlieka o 200 l/ha pri 15 t/ha suchej hmoty. V našom prípade sa teda pri cene 0,41 EUR/l mlieka jedná o zvýšenie zisku o 256 EUR/ha.

 

 

 Zvysenie obsahu susiny a skrobu

 

Chcete Varistar aj na vašej farme? Neváhajte nás kontaktovať, radi prídeme a pripravíme ponuku na mieru priamo pre váš podnik. Zaisťujeme tiež referenčné návštevy u našich zákazníkov, aby Vám mohli Vaše otázky zodpovedať ľudia, ktorí našu službu reálne používajú v bežnej prevádzke.

Prihláste sa k odberu noviniek a získavajte informácie z oblasti modernej rastlinnej výroby